Om Anders Frostensson i Hishults församling

6/10 framträdde Lena Hjalmarsson och undertecknad (red.) med ett program om Anders Frostensson i Hishults församling.
Jag framförde två egna instrumentala kompositioner och avslutade med att sjunga min tonsättning av “Fader Vår”, efter andakten.
Lena berättade om Anders Frostensson.
Programmet blev mycket uppskattat, och vi är välkomna tillbaka med nytt program, till våren 2016. Församlingen nämnde också ett önskemål om tonsättning av Otto Hanssons dikter.