Tillsammans: En annorlunda gudstjänst i Loshults Kyrka

18:e oktober kl14 00 är Du välkommen till Loshults Kyrka. Denna gång satsar församlingen ännu mer än tidigare på
lekmannamedverkan, under ledning av komminister Tobias Månsson – präst inom Osby pastorat. Vi bjuds på musik,

konst och mycket annat. Ansvarig för musiken är Elisabet  Bertilsson.

Undertecknad (red.) medverkar bla med en egen komposition och även med egen konst.