Stämningsfull musik i Pjätteryds kyrka

Så har det varit högtidlig installation av den nye kyrkoherden i Göteryds pastorat, under närvaro av biskopen i Växjö stift. “Trinity Choir”sjöng stämningsfulla sånger.

Under våren har jag (undertecknad/red.) haft glädjen att medverka i Pjätteryds kyrka, med egna kompositioner, på klassisk gitarr. Jag har också medverkat med ackompanjemang till Taizésånger, på elektroakustisk gitarr.

Palmsöndagen i Loshults Kyrka

Påsken är på väg, och palmsöndagen ileder med en musikalisk högtid i Loshults kyrka (6 km söder om Älmhult. Du är förstås varmt välkommen – kl 18 00.

Själv medverkar jag (undertecknad/red) med några egna instrumentala kompositioner. Jag är också med i kören, som sjunger en av mina tonsättningar. Avslutningsvis acompanjerar jag på klassisk gitarr “Kärleken som aldrig svek”, av Mikael Wiehe.