Tillbakablick Loshults Kyrka 3/9 2017

Som vanligt stämningsfullt i Loshults Kyrka. Själv bidrog jag  med bla visning av en av mina målningar – “Där friheten väntar”, med läsning av texter och som sångsolist. Patrik var också med). Som postludium hade vi valt “I natt jag drömde”.

Det är lite extra roligt att vara representerad med en målning, eftersom det är historiskt att visa konst i detta sammanhang – första gången i kyrkans historia var 2015, då jag medverkade min konst vid två tillfällen!