Tillbakablick: “milstolpar” de senaste åren – i min musik, konst och skrivverksamhet.

2017-2007. Medverkan i konsthändelse på Yttre Vång (Möckelsnäs), med bl a musik- och bildkonst, installationer, små skulpturer m.m. 2007 fick jag förfrågan av Arne Persson att medverka, och det var förstås hedrande, särskilt som utöver Arne några av våra mest välrenomerade konstnärer har medverkat (t ex Kaj Engström)!2011 fick vi (Konsthändelse på Yttre Vång)  Regionförbundet Södra Smålands Kulturpris! Enligt uppgift har Arne för avsikt att låta “Konsthändelsen” fortsätta i  någon form, assisterad av sonen Petter! Vi som  medverkar ser med spänning framemot Arnes idéer och tankegångar för 2018!

2012-2014  Assist.  utställningsproducent  på Sverigerenommerade Utställningshallen i Alvesta/Stationshuset). Samtidigt hade jag en egen utställning där ( som chefen för Utställningshallen döpte till Stefans inre Rosa Rum, med ett 30-tal objekt – målningar och installationer. Jag arbetade också med huvudutställningen “Rosa Hallen” , där min egen utställning kan ses- på Alvesta Kommuns hemsida. Vi deltog också med utställning på julmarknaden i Huseby.