Julkonserter forts….

19/12 Julkonsert i Loshults Kyrka. Den traditionstyngda lulkonserten (“Vi sjunger in julen”) har vuxit, inte minst när det gäller antalet besökande – omkring 200. Ökningen från 2013 till 2014 var ca 80% – inte dåligt för en sådan liten församling.
Jag medverkade i körerna och min komposition “Vinternatt” har blivit tradition! (första gången var 2008) Den sjungs av körerna och två solister.
Helga Natt och Ave Maria fanns också med, tack och lov. Den duktige solisten Tony Lind sjunger “Vinternatt” även i andra församlingar.
Jag medverkade även med gitarr till “Stilla Natt”. Som vanligt har Elisabet Bertilsson nedlagt ett stort jobb.