Vad vill Kulturbloggen?

Kulturbloggen har som främsta uppgift att inspirera till engagemang inom kulturområdet och därmed medverka till spridning av kulturella värden,
både på nära håll och längre bort. Mer kortfattat kan det uttryckas så här: “Kultur åt alltfler”
Kommentar:   Kultur kan vara mycket: musik, konst (som i sin tur kan vara t ex performance och installationer), teater, dans , poesi
osv., och det finns oändliga möjligheter till variation och nyskapande.
Vi människor behöver kultur. Så enkelt är det. Eller så svårt!