Kulturskolan – ett hopp för framtiden

Med kulturskolorna kan vi möta framtiden. De kan utgöra en del av ett välfärdsbygge och även vara en del av den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt hjälper de oss att slå vakt om traditioner och demokratiska värden. De pusselbitar som utkristalliseras ur
ibland ett kreativt kaos kan bidra till helheten och ge kreativiteten nytt bränsle.
Mer om kulturskolan längre fram.