Stefan Edman om “den mentala försurningen”

Stefan Edman är en av våra främsta miljökommunikatörer. Han har myntat begreppet “mental försurning” och syftar på att ointresse för mjuka värden
kan få förödande konsekvenser för t ex miljön- Stefan menar, att vi bör “kalka i våra sura hjärtan”.  Han lyfter också fram kulturella värden som t ex
poesi, musik och konst som motvikt till den mentala försurningen.