Om kultur och politik

Så här i valtider undrar vi  hur politikerna ser på kulturen och dess betydelse för landet. Kulturen lyfts inte fram som någon stor valfråga –  ändå påstår de enskilda politikerna att kulturen är viktig för deras parti, och för landet. Och visst är det så, exempelvis omsatte kuturen och de kreativa näringarna 2010 285 miljarder Kr, och ger därmed ett stort bidrag till de områden i samhället som behöver hjälp. Vi hoppas på ökad förståelse för att t ex musikexporten är en viktig näring numera.