Påskmusik 2016!

På Jungfru Marie bebådelsedag har jag ett framförande i Göteryds kyrka. Jag framför en instrumental komposition “En ängel nära mig”.
Tanken är också att organisten Vidar Lundbäck ska sjunga min tonsättning av Fader Vår (vilket han gjort tidigare).
Som postludium framför jag min “Jag hörde Gud viska” (text och musik). Lena Hjalmarsson reciterar.