Palmsöndagen i Loshults kyrka

På Palmsöndagen medverkar jag i Loshults kyrka. Församlingen och söndagens arbetsgrupp sjunger min tonsättning av Fader Vår.
Tillsammans med Lena Hjalmarsson framför jag min sång “I glädjens Tid” – speciellt framtagen för Palmsöndagen. Vidare har jag ombetts ansvara för samlingsmusiken, där jag framför fem av mina instrumentala kompositioner, på elektroakustisk konsertgitarr.