Konsthändelsen på Yttre Vång lever vidare!

Glädjande nog kunde vi läsa i en våra tidningar att den årliga konsthändelsen kan leva vidare. Länsstyrelsen har ju beslutat att göra ytterligare en del av Möckelsnäs till naturreservat. Undantaget är emellertid Yttre Vång, eftersom ägarfamiljen fick med i förhandlingen att Yttre Vång skall undantas. Därmed finns det utrymme för konsthändelsen att återkomma 2015, till glädje för många besökare, och till glädje inte minst för undertecknad/red., som varit med från början – med konst och konstmusik.

Tack!