60-talsmusik i Loshult

För knappt ett år sedan framförde en av körerna i Loshult ett program med 60tals-musik Programmet blev mycket uppskattat, och församlingshemmet var så gott som fullsatt. Nu är det snart dags igen – återigen med 60talsmusik – 24 aprli 2016. Precis som förra gången medverkar jag i kören Dessutom kompar jag, på elgitarr (i fjol kompade jag till 18 låtar!)
Stefan/red.
Välkomna!