Våren på gång i våra kyrkor – och på andra platser!

På Valborgsmässoafton framför en mix av Loshults båda körer ett traditionsenligt program, som blivit mycket uppskattat.
Red.