Pingstdagen – musiktradition för den musikintresserade

På Pingstdagen 2016 är det åter dags för musikgudstjänst i Loshults Kyrka. Loshults körer medverkar (undertecknad/red. medverkar i kyrkokören).