Gustaf Arnolds

Konstnären Gustaf Arnolds är representerad på Nationalmuseum och kunde med sin tekniska skicklighet följa sin tids strömningar oc h konstriktningar. Vi har här att göra med ett ovanligt livs- och konstnärsöde, och det blir därför intressant att följa honom, redan i hans tidiga konst.