Gustaf Arnolds

Att följa Arnolds tidiga konst , t ex från tiden i Paris,är nästan som att vara med i den tidens utveckling,ur ett konsthistoriskt perspektiv, och vi får ta del av den tidens strömningar och konstriktningar.