Gustaf Arnolds

Att följa Arnolds tidiga konst , t ex från tiden i Paris,är nästan som att vara med i den tidens utveckling,ur ett konsthistoriskt perspektiv, och vi får ta del av den tidens strömningar och konstriktningar.

Konsthändelse på Yttre Vång för 9:e gången!

I kväll fredag, och på lördag kväll pågår konsthändelsen, på det yttre av Möckelsnäs. Ett trettiotal konstnärer medverkar, i skogen, på ängen eller i något av tälten. Kaj Engström har designat ett vackert smycke till en av ekarna, och åldersgeneralen själv, Arne Persson , bidrar med  “Hägrar på flykt” Själv medverkar jag (Stefan/red.), som varit med från början, tillsammans med Tomas Persson med konstmusik som jag komponerat (och som Tomas hjälpt till med att utveckla). En hel del Blues blir det också. Två magiska kvällar utlovas, i brytningen mellan ljus och mörker. Du är förstås varmt välkommen, tillsammans med ca 500 andra besökare!

Gustaf Arnolds

Konstnären Gustaf Arnolds är representerad på Nationalmuseum och kunde med sin tekniska skicklighet följa sin tids strömningar oc h konstriktningar. Vi har här att göra med ett ovanligt livs- och konstnärsöde, och det blir därför intressant att följa honom, redan i hans tidiga konst.