Om Anders Frostensson i Hishults församling

6/10 framträdde Lena Hjalmarsson och undertecknad (red.) med ett program om Anders Frostensson i Hishults församling.
Jag framförde två egna instrumentala kompositioner och avslutade med att sjunga min tonsättning av “Fader Vår”, efter andakten.
Lena berättade om Anders Frostensson.
Programmet blev mycket uppskattat, och vi är välkomna tillbaka med nytt program, till våren 2016. Församlingen nämnde också ett önskemål om tonsättning av Otto Hanssons dikter.

 

Tillsammans: En annorlunda gudstjänst i Loshults Kyrka

18:e oktober kl14 00 är Du välkommen till Loshults Kyrka. Denna gång satsar församlingen ännu mer än tidigare på
lekmannamedverkan, under ledning av komminister Tobias Månsson – präst inom Osby pastorat. Vi bjuds på musik,

konst och mycket annat. Ansvarig för musiken är Elisabet  Bertilsson.

Undertecknad (red.) medverkar bla med en egen komposition och även med egen konst.