Konsthändelsen på Yttre Vång lever vidare!

Glädjande nog kunde vi läsa i en våra tidningar att den årliga konsthändelsen kan leva vidare. Länsstyrelsen har ju beslutat att göra ytterligare en del av Möckelsnäs till naturreservat. Undantaget är emellertid Yttre Vång, eftersom ägarfamiljen fick med i förhandlingen att Yttre Vång skall undantas. Därmed finns det utrymme för konsthändelsen att återkomma 2015, till glädje för många besökare, och till glädje inte minst för undertecknad/red., som varit med från början – med konst och konstmusik.

Tack!

Nå, hur gick det med julkonserterna?

Julen är över och frågan om hur det gick med julkonserterna vi skrev om på kulturbloggen infinner sig Jodå, det gick mycket bra – inte minst i Loshults kyrka. Loshults kyrka var så gott som fullsatt (en mycket kraftig ökning av antalet besökande från i fjol – uppskattningvis70-80%) och att döma av applåderna var gästerna mycket nöjda! Under en stämningsfull julkonsert med såväl traditionella som nya stycken (Bla Oh Helga natt och Ave Maria) fick besökarna njuta av tre körer och sångsolister. Två av undertecknad/red:s julsånger var med: “Vinternatt” och uruppförande av “I snöflingors dans”. Red. var också med i två av körerna. Vi ser fram emot julkonserten 2015!